Ochrana osobních údajů

Autor:

Nositelem autorských práv k veškerým fotografiím na těchto webových stránkách je Ing. Josef Jakab. Fotografie podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“).

Užití:

Fotografie jsou určeny výhradně pro nekomerční použití. Je tedy možné je volně stahovat a užívat pouze pro osobní potřebu. Fotografie lze také umísťovat na jiné webové stránky za podmínky, že tyto stránky jsou nekomerčního charakteru a fotografie buď obsahují vodoznak copyrightu nebo je u fotografií zřetelně uvedeno jméno autora adresou odkazující na jeho webové stránky. Bez předchozího písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií než výše uvedené.

Manipulace:

Je zakázána jakákoli manipulace s obsahem fotografií, tj. různé vizuální úpravy a retuše, zejména pak odstraňování copyrightu. Povolena je pouze změna velikosti fotografií.

Souhlas s uvedením:

Všechny fotografie jsou zde uvedeny se souhlasem.

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

User Login